Změnit jazyk
Změnit zemi

Jak přesvědčit zaměstnance, aby se zapojili do digitální transformace?

Vysoká angažovanost zaměstnanců zvýší vaše šance na úspěch
women talking

Digitální transformace se stala prioritou pro všechny podniky. Generální ředitelé si uvědomili, jak naléhavě potřebují využít výhod, které poskytují nové technologie a trendy, aby si udrželi náskok před konkurencí. V důsledku toho je nyní digitální transformace jedním z největších faktorů, které se berou v úvahu při vytváření obchodní strategie.

Naprostá většina projektů digitální transformace však končí zklamáním. V nedávném průzkumu společnosti Couchbase uvedlo 81 % respondentů, že jejich projekt v posledních 12 měsících buď selhal, došlo k jeho výraznému zpoždění, nebo byl omezen. Takto znepokojivě nízkou úspěšnost lze z velké části přičíst špatnému plánování a podcenění rozsahu změn, ale další častou překážkou digitální transformace je přimět zaměstnance, aby ji přijali.

Podle IDC se předpokládá, že do roku 2020 bude téměř třetina největších světových veřejných společností vynakládat alespoň 10 % svých příjmů na digitální strategie. Transformace však znamená víc než jen investice do nových technologií. Nezapomínejte, že ovlivní celou vaši firmu, a proto budete muset přijmout zcela novou kulturu, abyste měli šanci uspět. Je nezbytné, aby se vaši zaměstnanci od začátku zapojili, byli motivovaní a produktivní. Ale jak? 

 

Vytvořte digitální kulturu

Stejně, jako u všech projektů, je spolupráce klíčem k úspěchu komunikace. Podniky by měly podporovat otevřený dialog mezi zaměstnanci na všech úrovních před procesem transformace i v jeho průběhu. 

Je důležité zajistit, aby se zaměstnanci cítili zapojeni, proto byste pro ně mohli zřídit komunikační kanály, aby mohli poskytovat zpětnou vazbu nebo se podělit o své obavy. Budování silné komunity pomůže vašim zaměstnancům učit se jeden od druhého, umožní jim sdílet individuální postřehy, úspěchy i neúspěchy, takže z jejich zkušeností může těžit celá firma.

Vaši zaměstnanci také ocení, že jsou informováni o dění. Především to znamená vysvětlit důvody digitální transformace, ale také vaše cíle a důvody, proč potřebujete spolupráci všech. Podle společnosti McKinsey mají podniky, které takto komunikují příběh změny, více než třikrát větší pravděpodobnost, že na své cestě k transformaci uspějí.

 

Poskytněte školení a podporu

Pokud vaši zaměstnanci nebudou schopni efektivně využívat nové digitální nástroje, můžete očekávat, že tím poklesne jejich spokojenost, motivace a produktivita.
Mnozí z vašich zaměstnanců se pravděpodobně zapojí do práce, ale nemůžete očekávat, že se zapojí všichni. Někteří mohou mít problémy s adaptací na nový styl práce, proto je třeba nabídnout školení všem. Interní dotazníky nebo rozhovory vám mohou pomoci určit, jaký druh školení každý jednotlivec potřebuje. Můžete také využít příležitosti a zeptat se svých zaměstnanců, které úkoly by chtěli digitalizovat; podle společnosti McKinsey mají podniky, které se řídí tímto přístupem, 1,4krát větší šanci na úspěch. 

Snažte se nezapomenout, že k nejlepšímu učení často dochází, když děláme chyby. Experimentování by mělo být podporováno a neúspěch by neměl být trestán. Vytvořte prostředí důvěry, které vašim zaměstnancům umožní učit se bez obav. 

 

Vítězí všichni

Chcete-li si své zaměstnance skutečně získat, ukažte jim, jak jim zavedení digitálních technologií usnadní práci a jak je bude více naplňovat.

Přechod na digitální technologie způsobí revoluci ve vaší strategii správy dat a umožní vašim zaměstnancům okamžitě vyhledat potřebné informace, aby mohli efektivněji plnit své úkoly. Celá vaše společnost bude těžit z toho, že svým zaměstnancům poskytnete ty nejlepší nástroje a naučíte je je správně používat. Zvýší se spokojenost a motivace, což se projeví jako bonus v podobě vyšší produktivity a obchodních úspěchů. 

Dalším způsobem, jak zvýšit angažovanost, je sladění firemních cílů s osobními cíli zaměstnanců. Některé společnosti udělují ocenění jednotlivcům nebo oddělením za vynikající výkony, což slouží dvojímu účelu: jednak k úspěšné transformaci, jednak k uznání důležitého přínosu zaměstnanců. 

 

Cloud s vysokorychlostním připojením

Bez zapojení zaměstnanců je nejpravděpodobnějším výsledkem digitální transformace neúspěch. Proto je nutné je zapojit od samého začátku.

Pouhé investice do inovativních technologií nestačí, místo toho je třeba vytvořit zcela novou firemní kulturu, která bude vhodná pro digitální éru. Začíná to komunikací, která obnáší informování zaměstnanců o důvodech transformace a vysvětlení, jakým způsobem ji hodláte provést. Ne všichni budou nadšeni, ale efektivní komunikace a školení pomohou vyřešit jejich případné obavy. Jakmile pochopí novou technologii a její výhody, stanou se vaši zaměstnanci hnací silou, která zajistí úspěch na vaší cestě k digitální transformaci.

Inovace mění naše životy k lepšímu

V digitálním věku proniknou technologie do všech oblastí života společnosti, aby všem usnadnily život a zvýšily jeho bezpečnost.

  • Internet věcí - co stojí za jeho vzestupem?

    Abyste z internetu věcí vytěžili co nejvíce, musíte identifikovat potenciální využití a pečlivě naplánovat způsob implementace.

  • Superrychlé nabíjení elektromobilů

    Nové dobíjecí stanice pomohou rozšířit potřebnou infrastrukturu a podpoří tak zavádění elektromobilů.

  • Nové obchodní modely digitálních platforem

    Mnoho moderních společností se snaží budovat spíše platformy než přímo nabízet produkty nebo služby, což vyžaduje zcela odlišný přístup.

Soubory cookie a Vaše soukromí

Používáme esenciální soubory cookie, abychom usnadnili a zefektivnili interakce s naším webem, statistické soubory cookie, abychom lépe porozuměli tomu, jak se náš web používá, a marketingové soubory cookie, které vám přizpůsobují reklamu. Předvolby cookie můžete vybrat pomocí níže uvedeného tlačítka „Předvolby“ nebo vybrat „Souhlasím“ a pokračovat se všemi soubory cookie.

Předvolby souborů cookie

Pole je povinné

Používáme cookies, abychom se ujistili, že naše webové stránky fungují správně, nebo příležitostně poskytujeme službu na Vaši žádost (například správu Vašich preferencí cookies). Tyto cookies jsou vždy aktivní, pokud nenastavíte v prohlížeči, aby je blokoval. To může bránit některým částem webu, aby pracovali správně.

Pole je povinné

Tyto soubory cookie nám umožňují měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek.

Pole je povinné

Tyto cookies se ukládají pouze v případě, že s tím souhlasíte. Pomocí marketingových cookies sledujeme, jak kliknete a navštívíte naše webové stránky, abychom Vám ukázali obsah na základě Vašich zájmů a taky personalizovanou reklamu. V současné době tyto cookies nepřijímáte. Pokud je chcete přijímat, zaškrtněte toto políčko.