Změnit jazyk
Změnit zemi

Politika managementu

Na čem je politika managementu založena a k čemu zavazuje.
dva muži diskutující nad dokumentem

Politika managementu firmy KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. vychází ze základního záměru být důstojným přímým zastoupením značky KYOCERA pro region ČR a Slovensko a zařadit se na čelní místo v podílu na trhu laserových tiskáren, kopírovacích, multifunkčních a velkoformátových zařízení. Neméně významným úkolem politiky managementu je distribuce tiskového řešení MyQ na území ČR i na Slovensku.

Je založena na důsledném a efektivním využití všech sil a prostředků pro splnění požadavků, potřeb a očekávání zákazníků s ohledem na kvalitu, dodací lhůty i cenovou politiku, včetně získávání informací od zákazníků a jejich názorů na poskytované produkty a jejich transformace do stálého zlepšování nabízených služeb. Mezi tyto požadavky zákazníků také zahrnujeme plnění všech legislativních požadavků včetně minimalizace dopadů na životní prostředí při poskytování našich produktů. Při svých firemních rozhodnutích bereme všechny tyto aspekty v úvahu. Mezi základní požadavky politiky managementu zahrnujeme proto principy neustálého zlepšování vztahu firmy k životnímu prostředí a prevence znečišťování životního prostředí.

Přijetím hlavních zásad politiky managementu se vedení společnosti zavazuje:

  • trvale udržovat vnitřní systém řízení managementu společnosti v souladu se zásadami normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, který je založený nejen na prioritě plnění skutečných i očekávaných přání zákazníků, ale i na respektování všech aspektů ochrany environmentu a tento systém neustále zlepšovat, aby bylo dosaženo trvalé zvyšování jeho efektivnosti a současně bude dodržena veškerá aktuálně platná legislativa, dotýkajících se oboru podnikání firmy
  • ve spolupráci s KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V. zajišťovat schopnost stálé inovace poskytovaných výrobků a služeb zákazníkům při stálém zvyšování podílu dodávaných ekologicky šetrných výrobků se stále se zlepšujícími se vlastnostmi z hlediska environmentálních dopadů
  • prognosticky plánovat potřebné zdroje, materiály a vstupy se snahou o minimalizaci jejich energetické náročnosti a tím i nákladů na jejich zajištění včetně systémové snahy o snižování nákladů v celém cyklu jejich užití našich produktů
  • trvale zajišťovat odbornou způsobilost pracovníků ke kvalitním výkonům při dodržování všech aspektů ochrany environmentu a BOZP, odbornou způsobilost pracovníků tak, aby svým chováním a jednáním nepoškozovali životní prostředí
  • zvyšovat povědomí pracovníků společnosti o všech aspektech kvality, ochrany environmentu a BOZP, zajistit seznamování se zásadami politiky vč. externích fyzických i právnických osob, které pracují pro organizaci nebo z jejího pověření
  • využívat veškeré podněty spolupracovníků, rychle ověřovat navržená řešení a zavádět je do praxe.

Tyto hlavní zásady politiky managementu rozpracuje vedení firmy do konkrétních cílů managementu na jednotlivá plánovací období – hospodářské roky s určením odpovědností a termínů a pracovníci s nimi budou seznámeni vždy na začátku nového hospodářského roku.

Vedení firmy KYOCERA Document Solutions Czech s.r.o. očekává od všech pracovníků loajalitu, dodržování firemní kultury a ztotožnění se s vyhlášenou politikou managementu a přijatými strategickými cíli managementu. V tomto smyslu jim ukládá:

  • dodržovat přesně všechny stanovené postupy v rámci systému managementu
  • zabránit úniku informací, týkajících se firemního know-how zajišťujícího přední postavení firmy
  • podávat průběžně návrhy na zlepšení procesů i rozšiřování sortimentů produktů a důsledně ověřovat každé navrhované řešení ke zlepšení managementu a bezodkladně je zavádět do praxe
  • ve styku se zákazníkem dodržovat za všech okolností pravidla stanovená právním řádem ČR a vedením společnosti a budovat tak dobré partnerské vztahy se zákazníkem

V Praze dne: 1.6.2020

Soubory cookie a Vaše soukromí

Používáme esenciální soubory cookie, abychom usnadnili a zefektivnili interakce s naším webem, statistické soubory cookie, abychom lépe porozuměli tomu, jak se náš web používá, a marketingové soubory cookie, které vám přizpůsobují reklamu. Předvolby cookie můžete vybrat pomocí níže uvedeného tlačítka „Předvolby“ nebo vybrat „Souhlasím“ a pokračovat se všemi soubory cookie.

Předvolby souborů cookie

Pole je povinné

Používáme cookies, abychom se ujistili, že naše webové stránky fungují správně, nebo příležitostně poskytujeme službu na Vaši žádost (například správu Vašich preferencí cookies). Tyto cookies jsou vždy aktivní, pokud nenastavíte v prohlížeči, aby je blokoval. To může bránit některým částem webu, aby pracovali správně.

Pole je povinné

Tyto soubory cookie nám umožňují měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek.

Pole je povinné

Tyto cookies se ukládají pouze v případě, že s tím souhlasíte. Pomocí marketingových cookies sledujeme, jak kliknete a navštívíte naše webové stránky, abychom Vám ukázali obsah na základě Vašich zájmů a taky personalizovanou reklamu. V současné době tyto cookies nepřijímáte. Pokud je chcete přijímat, zaškrtněte toto políčko.