Změnit jazyk
Změnit zemi

Prohlášení Kyocera o cookies

Poslední změna: 27. dubna 2022
detail na ruku klikající na myš

Toto prohlášení o cookies („Prohlášení“) se vztahuje na společnost Kyocera Document Solutions („Kyocera“), jejíž webové stránky navštěvujete. Seznam příslušných společností Kyocera se nachází v části „Uplatňování vašich práv a kontakt“.


Toto prohlášení se vztahuje na používání cookies společností Kyocera v souvislosti s vaší návštěvou webové stránky Kyocera.


Toto prohlášení si můžete stáhnout ve formátu pdf v angličtině níže:

 • Kyocera Online Cookie statement 2022.pdf (Kyocera Online Cookie statement 2022.pdf)
  • 370 KB
  • PDF

V tomto prohlášení podrobně vysvětlíme následující:

 

 • Co jsou cookies;
 • Kdo vkládá soubory cookie;
 • Jaké soubory cookies jsou vloženy;
 • Jak dlouho jsou cookies uloženy;
 • Jak mohu smazat cookies / spravovat své preference cookies;
 • Jaká technická a organizační opatření jsme přijali;
 • Jaká Vaše zákonná práva se nás týkají při zpracování Vašich osobních údajů;
 • Jak nás můžete kontaktovat a další důležité informace;

Co jsou Cookies?

 

Soubory cookie jsou malé soubory, které jsou odesílány z webu a uloženy například na vašem počítači, telefonu nebo tabletu pomocí webového prohlížeče. Existují také další související technologie pro získávání dat z prohlížení webových stránek, jako jsou webové signály nebo flash cookies. Když v tomto prohlášení uvedeme „cookie“, máme na mysli cookie a všechny související a použité technologie. Prostřednictvím používání cookies můžeme zajistit, aby se náš web načítal rychleji. Také nám umožňuje shromažďovat určité statistické informace, ukazovat vám obsah a zlepšovat uživatelskou přívětivost webových stránek a nabídky našich produktů a služeb.

Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

Kdo vkládá soubory Cookies?

 

Používáme jak naše vlastní cookies (cookies, které vkládáme), tak cookies třetích stran (cookies, které vkládají ostatní). Níže najdete seznam souborů cookie a u každého souboru cookie je uvedeno, kdo tento soubor umístil.

Jaké soubory cookies jsou vkládány?

 

Cookies rozdělili do tří různých kategorií.

 

Esenciální Cookies

Máme oprávněný zájem umisťovat tyto cookies za účelem správného fungování webové stránky nebo pro poskytování služeb na vaši žádost (jako je správa vašich preferencí pro cookies).

 

Analytické Cookies

Tyto soubory cookie nám umožňují měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek. Abychom co nejvíce chránili vaše soukromí, přijali jsme tato opatření:

 

 • uzavřeli smlouvu o zpracování dat, kde nám při shromažďování dat pomáhá třetí strana;
 • zajistili jsme, aby byl poslední oktet vaší IP adresy překrytý, což znemožňuje Vaši identifikaci;
 • nesdílíme žádná data s třetí stranou, která nám pomáhá s jejich shromažďováním;
 • nepoužíváme žádné další služby Google v kombinaci se službou Google Analytics;
 • žádáme Vás o souhlas s umístěním těchto cookies.

 

Cookies pro marketing a sociální média

Marketingové cookies nám umožňují přizpůsobit Vám prohlížení webových stránek a tyto cookies jsou použité pro marketingové a reklamní účely.

Cookies sociálních médií umožňují společnostem provozujícím tato média zpracovat určité informace o Vašem používání funkcí sociálních médií, například při přehrávání videa.

Tyto cookies umisťujeme pouze po Vašem souhlasu.

Jak dlouho jsou cookies uloženy?

Jak mohu smazat cookies / spravovat své preference cookies?

V části Správa souborů cookie na webu můžete zapnout nebo vypnout statistické cookies a cookies pro marketing / sociální médiá. Vzhledem k tomu, že základní soubory cookie jsou umístěny výhradně za účelem správného fungování webu a jsou nezbytně nutné k poskytování služeb na vaši žádost, není možné spravovat vaše preference esenciálních souborů cookie.

Předvolby cookies můžete také spravovat prostřednictvím většiny prohlížečů.

Mezinárodní předávání

Je možné, že nastane potřeba přesunu Vašich osobních údajů do společnosti ve skupině Kyocera nebo na třetí stranu, která se nachází v jiné zemi, než se nachází společnost Kyocera Document Solutions Czech. s.r.o. V případě předávání (viz výše s kým sdílíme vaše osobní údaje) vašich osobních údajů do země, jejíž vnitrostátní právní předpisy dle Evropské komise neposkytují dostatečnou úroveň ochrany, jsme zajistili přiměřenou úroveň ochrany prostřednictvím dohody s příslušnou společností skupiny nebo třetí stranou o dodatečných vhodných zárukách prostřednictvím Standardních doložek o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí. 

Seznam zemí, které zajistily odpovídající úroveň ochrany podle přijatých opatření Evropské komise, lze nalézt na internetových stránkách Evropské komise (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en).

Eventuálně vás můžeme požádat o výslovný souhlas s navrhovaným předáním. O kopii Standardních doložek o ochraně osobních údajů můžete požádat tím, že nám pošlete e-mail s motivací vaší žádosti.

Jaká technická a organizační opatření jsme přijali?

Bezpečnost vašich osobních údajů bereme velmi vážně a vynakládáme veškeré přiměřené úsilí na ochranu vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím, krádeží, neoprávněným přístupem, zpřístupněním nebo úpravou.

Vaše práva

Máte určitá zákonná práva, o kterých vás chceme informovat.

Přístup. Máte právo být informováni o tom, zda vaše osobní údaje zpracováváme či ne a o informacích souvisejících s tímto zpracováním.

Oprava. Máte právo, abychom vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili. Pokud jste si u nás vytvořili účet, máte možnost své osobní údaje sami opravit nebo doplnit.

Právo být zapomenut. Máte právo, abychom vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazali. Toto právo je omezeno konkrétními důvody, například odvoláte-li svůj souhlas nebo máte-li námitky a neexistují-li žádné nadřazené oprávněné důvody, abychom pokračovali ve zpracování. Pokud u nás máte účet, máte v řadě případů možnost svůj účet sami smazat, v takovém případě jsou všechny vaše osobní údaje trvale odstraněny.

Omezení zpracování. Máte právo požadovat, abychom z konkrétních důvodů omezili zpracování vašich osobních údajů. Tyto důvody mohou být: (1) doba potřebná pro ověření přesnosti vašich osobních údajů na základě vašeho požadavku; (2) namísto vymazání protiprávního zpracování požadujete omezení používání; (3) osobní údaje potřebujete pro soudní řízení; nebo (4) ověřujeme, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi námitkami proti zpracování.

Právo vznést námitku. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je toto zpracování (1) založeno na našem oprávněném zájmu (včetně sestavení vašeho profilu na základě vašeho souhlasu); (2) pro účely přímého marketingu; nebo (3) nezbytné pro plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo pro výkon veřejné moci, jež nám byly svěřeny. Na základě vaší námitky přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody, které budou převažovat nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat v soudním řízení.

Přenositelnost údajů. Jsme povinni vás informovat o vašem právu získat od nás své osobní údaje, abyste tyto osobní údaje mohli předat jinému poskytovateli služeb. Pro KFS to znamená, že vám na vaši žádost dodáme vaše osobní údaje týkající se vašeho uživatelského účtu. Tyto údaje nezahrnují žádné údaje zařízení ani údaje, které nám byly předány v souboru protokolu.

Odnětí souhlasu. Pokud jste nám své osobní údaje poskytli na základě svého souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Můžete tak případně učinit odhlášením se od služby, ke které jste se přihlásili. Svůj souhlas můžete odvolat i zasláním e-mailu na příslušnou níže uvedenou e-mailovou adresu určenou pro ochranu osobních údajů. Poté vaše osobní údaje z naší databáze trvale odstraníme.

Podání stížnosti. Máte právo podat stížnost na zpracování vašich osobních údajů u dozorového úřadu, především v zemi vašeho bydliště. Kompletní seznam dozorových úřadů najdete zde.

Uplatňování Vašich práv a kontakt

KYOCERA Document Solutions má k dispozici síť odborníků na ochranu soukromí, včetně pověřenců pro ochranu osobních údajů, kteří vám pomůžou s řešením vašich dotazů. Pokud si přejete uplatnit některá z vašich práv nebo pokud máte dotaz ohledně tohoto dokumentu, kontaktujte nás prosím e-mailem nebo zašlete dopis příslušné společnosti KYOCERA Document Solutions uvedené v následujícím seznamu. Pokud vaše země v seznamu chybí, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů celé naší skupiny:

KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V.

Attn.: Data Protection Officer

Beechavenue 27

1119 RA Schiphol-Rijk

The Netherlands

e: privacy@deu.kyocera.com

Na Vašem soukromí nám záleží

Vaše data chráníme mnoha způsoby.

Předvolby souborů cookie

Pole je povinné

Používáme cookies, abychom se ujistili, že naše webové stránky fungují správně, nebo příležitostně poskytujeme službu na Vaši žádost (například správu Vašich preferencí cookies). Tyto cookies jsou vždy aktivní, pokud nenastavíte v prohlížeči, aby je blokoval. To může bránit některým částem webu, aby pracovali správně.

Pole je povinné

Tyto soubory cookie nám umožňují měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek.

Pole je povinné

Tyto cookies se ukládají pouze v případě, že s tím souhlasíte. Pomocí marketingových cookies sledujeme, jak kliknete a navštívíte naše webové stránky, abychom Vám ukázali obsah na základě Vašich zájmů a taky personalizovanou reklamu. V současné době tyto cookies nepřijímáte. Pokud je chcete přijímat, zaškrtněte toto políčko.