Změnit jazyk
Změnit zemi

Růst obchodní obratnosti směrem k digitální transformaci

Je nutné vědět, jak v dnešní době umožnit pracovat mimo kancelář.
man looking at mobile phone

Mnoho firem se obává digitalizace. Myšlenka na příliv nových informací a chaos při transformaci je nutí se držet zastaralých procesů. Nemusíte se však bát. Podniky mohou vyvinout jasnou strategii firemní mobility, která umožní jejich zaměstnancům pracovat mimo kancelář. Existuje mnoho technických nástrojů, ale nejdůležitějším faktorem je změna myšlení. Většina hluboce zakořeněného odporu vůči změnám v podnikání má spíše sociologické než technologické kořeny.

Efektivní strategie firemní mobility na počátku vyžaduje strategické myšlení. Nemá smysl dávat každému zaměstnanci iPad, pokud to nemá jasný důvod. Je třeba se zeptat na dvě klíčové otázky. Jak strategie mobility pomůže zaměstnancům v jejich činnosti? Vytvoří to nové obchodní příležitosti? Při stanovování cílů pro odpovědi na tyto otázky by firmy neměly hledět více než pár let dopředu. Kdysi byly normou pětileté strategické plány, ale nyní musí firmy být schopné obratně reagovat na každou změnu trhu.

"Není třeba, aby se podniky obávaly budoucnosti."

close up of hands using mobile phone

Digitalizace může být komplexní a nelehký úkol, ale je snazší, než mnozí očekávají. Díky jasnému plánování a strategii může každá firma podpořit mobilitu a posunout svou společnost do 21. století bez velkých investic.

Správné technologie jsou zásadní

Podniky musí zvážit, které technologie zlepší výkonnost, ať už usnadní život zákazníkům, nebo zvýší produktivitu zaměstnanců. Banka se například může rozhodnout, že mobilní aplikace, která zákazníkům umožní proplácet složenky na dálku, je ušetří časově náročných cest a zároveň uvolní čas zaměstnancům poboček. Autopojišťovna se může rozhodnout zavést mobilní aplikaci, která umožní pojistníkům hlásit nehody přímo na místě. Je důležité rozhodnout, kdo bude tato zásadní rozhodnutí o podnikové mobilitě dělat.

Málokdy je dobré, aby je IT oddělení vytvářela izolovaně, protože je nepravděpodobné, že by měla potřebnou celkovou strategickou vizi. Jednou z dobrých možností je zřídit centrum excelence pro podnikovou mobilitu, které bude stát mezi oddělením IT a podnikem. Mělo by mít zástupce ze všech oblastí organizace, včetně lidských zdrojů, marketingu a právního oddělení. Výhodou by bylo zabránit roztříštěnosti a oddělenosti mnoha podnikových rozhodnutí týkajících se mobility. V ideálním případě by měla mít na mobilitu holistický pohled a nastavit pravidla v nejlepším zájmu všech.

Je správná volba jít cestou nativní aplikace?

Jedním z klíčových rozhodnutí Centra excelence pro mobilitu je, zda vyvinout nativní aplikaci, nebo mobilní web. Každé řešení má svá pro a proti. Mobilní webové stránky se snadno vytvářejí a nevyžadují stahování, což znamená, že se zobrazují příležitostným návštěvníkům, ale pro běžné uživatele jsou méně atraktivní a problém nastane vždy, když je špatné pokrytí internetem. Nativní aplikace bývají preferovány běžnými zákazníky a jsou dostupné offline, ale je třeba je instalovat a jsou vázány na konkrétní zařízení. Pokud se společnost rozhodne vytvořit nativní aplikaci, musí ji pravidelně aktualizovat a přidávat do ní nové inovativní vychytávky. V rychle se měnícím mobilním světě zákazníci neočekávají nic menšího. V konečném důsledku je rozhodnutí, zda vytvořit mobilní web, nebo nativní aplikaci, na konkrétní společnosti. Obvykle je lepší zvolit to řešení, které zajistí větší akceschopnost.

Pro většinu podniků je dobré povolit rozhraní pro programování aplikací (API), aby mobilní uživatelé měli přístup k back-endovým databázím prostřednictvím svých front-endových mobilních aplikací. Rozhraní API jsou okny do aplikací, což znamená, že mohou dát zákazníkům do rukou velkou moc. Podniky by se však měly mít na pozoru. To, co činí rozhraní API tak cennými, z nich zároveň činí bezpečnostní riziko. Hackeři je mohou využít k průniku do serverů. Nestačí se držet běžných metod zabezpečení. Pokud chce podnik využít rozhraní API naplno, bude třeba přehodnotit celou bezpečnostní strategii. Je nezbytné zabezpečit integraci na pozadí a transakce mezi klientem a servery.

Správa dokumentů je místo, kde cesta začíná

Strategie mobility musí být jádrem digitální transformace společnosti. Téměř stejně důležitá je však instalace systému správy dokumentů (DMS), který ukládá a vyhledává papírové i elektronické dokumenty. Staromódní manuální procesy v dnešním světě prostě nestačí. Softwarové řešení správy nejenže sníží potřebu fyzického úložného prostoru, ale také zkrátí čas strávený vyhledáváním dokumentů.

Podle jedné studie společnosti PWC organizace ztratí 7,5 % všech dokumentů a odborníci stráví desetinu svého času čtením informací a až polovinu jejich hledáním. V závislosti na řešení může systém DMS vyhledat soubory během několika sekund pomocí fráze nebo jediného slova. Mezi další výhody patří snazší spolupráce s kolegy a dalšími společnostmi a možnost zálohovat papírové dokumenty pro případ požáru nebo jiné mimořádné události.

Většina společností si uvědomuje potřebu integrace digitálních řešení. Z nejnovějšího oborového průzkumu společnosti AIIM vyplývá, že čtyři z pěti podniků uvádějí, že digitální transformace je pro ně důležitá nebo velmi důležitá, a že více než polovina z nich se domnívá, že jim v příštích několika letech hrozí vážné potíže. Přesto si jen každý pátý myslí, že již má nebo se blíží zavedení všech správných strategií. Každá společnost je nyní technologickou organizací, bez ohledu na odvětví, ve kterém pracuje. Dobře definovaná mobilní strategie by měla být základem digitální transformace společnosti. IT je povede k přijímání správných technologických rozhodnutí a v konečném důsledku se stanou agilnějším podnikem.

M-Files: Pokročilý Document Management System

Komplexní přehled informací o M-Files naleznete na našem samostatném webu.

Mobilita

Organizace mohou významně profitovat z toho, že se mobilní práce stane příležitostí pro jejich odborníky.

  • Tisk a podniková mobilita

    Možnost tisku mimo kancelář je pro profesionály v mnoha situacích zásadní.

  • Digitální platformy přehodnocují obchodní modely

    S digitální revolucí přicházejí velké změny v obchodním plánování.

Soubory cookie a Vaše soukromí

Používáme esenciální soubory cookie, abychom usnadnili a zefektivnili interakce s naším webem, statistické soubory cookie, abychom lépe porozuměli tomu, jak se náš web používá, a marketingové soubory cookie, které vám přizpůsobují reklamu. Předvolby cookie můžete vybrat pomocí níže uvedeného tlačítka „Předvolby“ nebo vybrat „Souhlasím“ a pokračovat se všemi soubory cookie.

Předvolby souborů cookie

Pole je povinné

Používáme cookies, abychom se ujistili, že naše webové stránky fungují správně, nebo příležitostně poskytujeme službu na Vaši žádost (například správu Vašich preferencí cookies). Tyto cookies jsou vždy aktivní, pokud nenastavíte v prohlížeči, aby je blokoval. To může bránit některým částem webu, aby pracovali správně.

Pole je povinné

Tyto soubory cookie nám umožňují měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek.

Pole je povinné

Tyto cookies se ukládají pouze v případě, že s tím souhlasíte. Pomocí marketingových cookies sledujeme, jak kliknete a navštívíte naše webové stránky, abychom Vám ukázali obsah na základě Vašich zájmů a taky personalizovanou reklamu. V současné době tyto cookies nepřijímáte. Pokud je chcete přijímat, zaškrtněte toto políčko.