Změnit jazyk
Změnit zemi

Proč jsou udržitelné obchodní postupy důležité

Firmy se musí hlásit k udržitelnosti a přispívat k ní zaváděním ekologických opatření.
nature

Vzhledem k rostoucím obavám o životní prostředí si dnešní firmy musí uvědomit, že je třeba přijmout udržitelné obchodní postupy a podílet se na nich zaváděním ekologických politik.

V dnešním světě je slovo udržitelnost skloňováno ve všech pádech. Organizace napříč všemi odvětvími se vyrovnávají se svou odpovědností upřednostňovat udržitelné obchodní postupy a zavádět reformy. 

Některé organizace možná pomalu přecházejí na ekologicky šetrnou politiku, ale výhody přijetí udržitelných obchodních postupů jsou četné

Organizace, které se zaváží k ekologičtějšímu způsobu podnikání, splní nejen svou etickou povinnost snížit ekologickou stopu, ale také osloví požadavky dnešních spotřebitelů a motivují své vlastní zaměstnance.  

Proč by podniky měly zavádět udržitelné postupy

Pro mnoho organizací není zavádění udržitelných obchodních postupů hlavním cílem. Řešení širokých problémů, jako je udržitelnost, může být komplikované a zastrašující, což vede vedoucí pracovníky s konkurenčními prioritami k tomu, že se této problematice vyhýbají. 

Kromě toho může být pro zaneprázdněné zaměstnance obtížné věnovat čas brainstormingu, navrhování a realizaci plánů na ekologizaci. Pokud je tým již nyní vytížen na maximum, bude zlepšení udržitelného obrazu organizace obtížně zvládnutelným úkolem. 

Je však na lídrech a vedoucích pracovnících, aby se ve svých organizacích zavázali k udržitelnosti. Ačkoli okamžité finanční přínosy lze také jen těžko předvídat, sázka na naši planetu je projekt, který přinese jen užitek. Stejně tak důvody, proč tak učinit, z ní činí jasnou volbu. 

Udržitelné podnikání je společným závazkem

Jednodušší už to být nemůže - všichni máme povinnost podílet se na zlepšování naší ekologické stopy. Nezáleží na tom, jak velká nebo malá je naše organizace či domácnost, každý může provést změny, které povedou k větší udržitelnosti.

Hodiny na naší planetě tikají. Podle Evropské komise se v Evropě každoročně vyprodukuje téměř 26 milionů tun plastového odpadu. Kromě toho uvedla, že 87 % Evropanů se obává dopadu plastových výrobků na životní prostředí. Vzhledem ke sférám svého vlivu a postavení v místní komunitě musí naše podniky přispět ke zlepšení dopadu své činnosti na životní prostředí.

Udržitelnost je ve společnosti Kyocera jedním z pilířů naší filozofie správného lidského jednání. Tato filozofie je vodítkem pro naše inovace a motivuje nás k poskytování prvotřídních technologií, které nejen řeší problémy našich zákazníků, ale také zajišťují, že naše životní prostředí zůstane nedotčené pro budoucí generace.

Naše filozofie nás vedla k tomu, že jsme v roce 1992 uvedli na trh první tiskárnu bez kazet, a proto jsme pokračovali ve vývoji řady ekologických zařízení ECOSYS a pomáhali firmám digitalizovat jejich papírové dokumenty a pracovat efektivněji prostřednictvím softwarových řešení, jako je Kyocera Cloud Print a Scan.

Každý může provést změny, aby se stal udržitelnějším.

Spotřebitelé spolupracují s udržitelnými firmami

Bez ohledu na odvětví jsou dnešní spotřebitelé více než kdy jindy motivováni udržitelností. Pokud organizace učiní z udržitelnosti klíčovou součást své společenské odpovědnosti firem (CSR), pravděpodobně ovlivní názor nerozhodného zákazníka ve svůj prospěch. 

Světové ekonomické fórum zjistilo, že téměř tři čtvrtiny spotřebitelů z generace Z by byly ochotny utratit více, aby si pořídily zboží vyrobené udržitelným způsobem. Studie společnosti Deloitte navíc zjistila, že více než dvě třetiny smíšené skupiny účastníků by byly ochotny zaplatit více, konkrétně až 41 %, za výrobky, které jsou vyráběny udržitelným způsobem. 

Přestože jsou finanční přínosy přijetí udržitelných postupů zřejmé, podnik by měl dbát na to, aby se vyhnul pasti "greenwashingu", když své výrobky propaguje jako udržitelnější. Dnešní spotřebitelé se nejen více zajímají o to, zda dají svůj obchod eticky vyráběnému zboží, ale také si více uvědomují, kdy společnost ve svých ekologických sděleních selhává.

Pokud se podniky zaváží k udržitelným postupům, které snižují jejich ekologickou stopu a aktivně zlepšují svět kolem nich, je pravděpodobnější, že si získají loajální klientelu.

woman printing

Inspirujte své zaměstnance ekologickými iniciativami

Kromě toho, že podniky osloví své klienty, mohou také maximálně využít své snahy o větší udržitelnost pro své vlastní zaměstnance. 

Mnoho moderních podniků muselo hledat nové způsoby, jak si udržet své zaměstnance po "velkém odchodu", kdy mnoho odborníků opustilo svá stálá zaměstnání a hledalo lepší příležitosti, které by odpovídaly jejich hodnotám. Nedávná zpráva provedená společností Economist Impact za podpory společnosti Kyocera zjistila, že jedním z pilířů klíčových pro atraktivitu pracoviště je kultura. 

Součástí této kultury jsou hodnoty a poslání organizace. Stručně řečeno, organizace, která se jasně a aktivně zaváže k udržitelným a ekologickým iniciativám, bude své zaměstnance inspirovat více než organizace, která tak nečiní. 

Cesta k udržitelnému podnikatelskému úspěchu

Pokud dnes provedete změnu a zavedete na pracovišti udržitelné postupy, můžete si vydláždit cestu k udržitelnému úspěchu. Pokud jste připraveni pustit se do ekologické výzvy, společnost Kyocera vám může pomoci. 

Poznejte nás blíže

Zjistěte, jak může Kyocera pomoci pozvednout vaše podnikání:

  • Proč jsou inovace v podnikání důležité?

    Využijte naše nápady na inovace, které pomohou vaší firmě zvýšit efektivitu a ziskovost.

  • Pět způsobů, jak vytvořit ekologickou kancelář

    Váš plán na vytvoření ekologičtější kanceláře.

Jste připraveni na další krok?

Náš tým odborníků je vždy připraven vám s čímkoli pomoci.

Soubory cookie a Vaše soukromí

Používáme esenciální soubory cookie, abychom usnadnili a zefektivnili interakce s naším webem, statistické soubory cookie, abychom lépe porozuměli tomu, jak se náš web používá, a marketingové soubory cookie, které vám přizpůsobují reklamu. Předvolby cookie můžete vybrat pomocí níže uvedeného tlačítka „Předvolby“ nebo vybrat „Souhlasím“ a pokračovat se všemi soubory cookie.

Předvolby souborů cookie

Pole je povinné

Používáme cookies, abychom se ujistili, že naše webové stránky fungují správně, nebo příležitostně poskytujeme službu na Vaši žádost (například správu Vašich preferencí cookies). Tyto cookies jsou vždy aktivní, pokud nenastavíte v prohlížeči, aby je blokoval. To může bránit některým částem webu, aby pracovali správně.

Pole je povinné

Tyto soubory cookie nám umožňují měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek.

Pole je povinné

Tyto cookies se ukládají pouze v případě, že s tím souhlasíte. Pomocí marketingových cookies sledujeme, jak kliknete a navštívíte naše webové stránky, abychom Vám ukázali obsah na základě Vašich zájmů a taky personalizovanou reklamu. V současné době tyto cookies nepřijímáte. Pokud je chcete přijímat, zaškrtněte toto políčko.