Změnit jazyk
Změnit zemi

Zefektivněte svá zařízení s KYOCERA Fleet Services

Groupe FSD | Případová studie
woman working with computer

Standardizace a efektivita jsou pro podnik, jako je Groupe FSD, zásadní. Prvním krokem k zefektivnění tiskové infrastruktury v celé Evropě byla obnova celé flotily 300 zařízení společnosti Groupe FSD. Partnerství s jediným výrobcem dávalo ještě větší smysl díky přidané hodnotě služeb KYOCERA Fleet Services (KFS). Hardware a KFS jako software jako služba (SaaS) byly spojeny do jednoho uceleného řešení, které pomůže společnosti Groupe FSD zajistit vyšší efektivitu, transparentnost a optimalizaci nákladů v průběhu času.

O společnosti

Společnost Groupe FSD je významným dodavatelem výrobcům automobilů, specializuje se na lisování, válcování, montáž a výrobu nástrojů. V roce 2016 zaznamenala společnost Groupe FSD tržby z prodeje ve výši 834 milionů eur. 

Zaměstnává přibližně 5 700 lidí ve 30 závodech v deseti zemích (Čína, Česká republika, Francie, Německo, Itálie, Maroko, Rusko, Španělsko, Turecko a Spojené království).

Výchozí situace a řešení

 

Výchozí situace:

Vzhledem k tomu, že společnost Groupe FSD používala tisková zařízení od deseti výrobců a 90 různých modelů kopírek na 30 pracovištích po celé Evropě, bylo jasné, že musí zefektivnit svůj tiskový park. Oddělení informačních systémů se rozhodlo skoncovat s nadměrnými náklady na tisk, neefektivní technickou správou tiskového parku a složitou koordinací tiskových činností. Vyzvalo přibližně deset výrobců k předložení nabídky s následujícími cíli:

 • Vytvořit partnerství s jediným výrobcem s celoevropskou podporou
 • Omezit počet modelů pro tisk etiket na tři nebo čtyři;
 • Dosáhnout úsporv krátkém čase uzavřením dohody o ceně za stránku.

Ve výběrovém řízení bylo rovněž požadováno řešení dálkového monitorování a údržby, které by nahradilo četné místní smlouvy a zajistilo pokrytí míst, kde žádné neexistují. Kromě toho byla mezi vyhlášením výběrového řízení a prvním nasazením extrémně krátká doba, která činila pět měsíců (přes letní prázdniny).

 

Řešení:

Na základě výběrového řízení byla jako vítěz vybrána společnost Kyocera Document Solutions. V prvním kroku byl celý tiskový park společnosti Groupe FSD nahrazen 300 zařízeními, čímž se počet modelů snížil z devadesáti na čtyři. Nasazení řídil tým společnosti Kyocera Document Solutions s podporou zaměstnanců Groupe FSD ve Francii a společnost Kyocera nebo její partner pro údržbu ve všech ostatních zemích.

Díky nastavení systému KFS lze automaticky reportovat technické a účetní informace. Díky automatickému exportu protokolů počítadel odpadá nutnost zasílat počítadla faxem a zadávat údaje ručně pomocí hesla pro každou jednotku. Dříve si každé pracoviště spravovalo své vlastní zásoby lokálně. Nyní je správa spotřebního materiálu centralizována systémem KFS, který automaticky spouští objednávky a požadavky na dodávky podle potřeby. Údržba je pokryta jedinou smlouvou, která nahradila řadu smluv pro jednotlivá pracoviště.

Celkově řešení umožňuje technikům pracujícím na dálku načítat stavové stránky, protokoly a faxové zprávy, restartovat stroj a měnit nastavení a konfigurace. V neposlední řadě poskytují různé zprávy generované systémem KFS o počtu instalovaných strojů, poměru barevného a černobílého tisku a počtu incidentů podklady pro čtvrtletní schůzky výboru pořádané mezi společnostmi Groupe FSD a Kyocera Document Solutions, což umožňuje průběžné sledování a optimalizaci.

man working at the office

"Společnost Kyocera Document Solutions byla výrobcem, který nejlépe splňoval naše požadavky. Vynikali také po lidské stránce, jejich tým byl velmi pozorný, houževnatý... Zařízení dokonale splňuje naše potřeby. Už neslyším řeči o problémech s údržbou, což dokazuje, že řešení KYOCERA Fleet Services funguje. Dosažené úspory, a to jak z hlediska výdajů, tak i času, jsou značné. Zefektivnili jsme náš tiskový park a automatizovali jsme vykazování technických a účetních informací. Nyní se zaměříme na zavedení tiskové směrnice prostřednictvím kampaně, která zvýší informovanost uživatelů."

Stéphane Roux, Technical Manager, Information Systems Department, Groupe FSD

Výsledek

Zjednodušený tiskový park a vzdálená údržba.

 

 • Standardizovaný tiskový park na 30 pracovištích s jediným výrobcem a pouze čtyřmi modely.
 • Jedno kontaktní místo pro instalaci a údržbu na všech pracovištích
 • Významná úspora času díky automatizovanému vykazování technických a účetních informací.
 • Vzdálená, centralizovaná a efektivní údržba díky službě KYOCERA Fleet Services.
 • Centralizovaný systém dohledu pro efektivní správu tiskového parku a tiskových činností

Stáhněte si studii v PDF (v angličtině)

 • Streamline your Devices with Kyocera Fleet Services Case Study: Groupe FSD (Case_Study_Groupe_FSD_Kyocera.pdf)
  • 881 KB
  • PDF

Chcete se dozvědět více o Kyocera Fleet Services?

Nová definice vzdálené správy zařízení.

Soubory cookie a Vaše soukromí

Používáme esenciální soubory cookie, abychom usnadnili a zefektivnili interakce s naším webem, statistické soubory cookie, abychom lépe porozuměli tomu, jak se náš web používá, a marketingové soubory cookie, které vám přizpůsobují reklamu. Předvolby cookie můžete vybrat pomocí níže uvedeného tlačítka „Předvolby“ nebo vybrat „Souhlasím“ a pokračovat se všemi soubory cookie.

Předvolby souborů cookie

Pole je povinné

Používáme cookies, abychom se ujistili, že naše webové stránky fungují správně, nebo příležitostně poskytujeme službu na Vaši žádost (například správu Vašich preferencí cookies). Tyto cookies jsou vždy aktivní, pokud nenastavíte v prohlížeči, aby je blokoval. To může bránit některým částem webu, aby pracovali správně.

Pole je povinné

Tyto soubory cookie nám umožňují měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek.

Pole je povinné

Tyto cookies se ukládají pouze v případě, že s tím souhlasíte. Pomocí marketingových cookies sledujeme, jak kliknete a navštívíte naše webové stránky, abychom Vám ukázali obsah na základě Vašich zájmů a taky personalizovanou reklamu. V současné době tyto cookies nepřijímáte. Pokud je chcete přijímat, zaškrtněte toto políčko.