Změnit jazyk
Změnit zemi

Jak filozofie vedení společnosti Kyocera zajišťuje pohodu zaměstnanců

Podpora kultury pohody: Komplexní přístup společnosti Kyocera ke štěstí a úspěchu zaměstnanců.
people smiling

Skutečná pohoda zaměstnanců přesahuje rámec programu nebo tématu; jde o hluboce zakořeněné hodnoty, o způsob myšlení nebo, v našem případě, o filozofii managementu společnosti Kyocera. 

Tlak na plnění finančních cílů může často vést k tomu, že se vedoucí pracovníci firem soustředí na generování zisku jakýmikoliv prostředky a zanedbávají duševní, fyzické a emocionální zdraví svých zaměstnanců. Zatímco některé organizace se domnívají, že pohoda není problémem, který by měl management řešit, jiné redukují koncept pojmu pohody na pouhý slogan nebo obecný ozdravný program, jehož cílem je výhradně kontrola výdajů na zdravotní péči. V obou případech je přehlížení pohody zaměstnanců velkou chybou. 

Zajištění dobré pohody na pracovišti je v možnostech všech organizací. Zavedením opatření k vytvoření kultury pohody, která upřednostňuje důvěru, podporuje týmovou práci na pracovišti a zavádí autonomii na pracovišti, organizace s větší pravděpodobností dosáhnou jedinečné kombinace efektivity práce a spokojenosti zaměstnanců.

Nesčetné studie prokázaly přímou souvislost mezi úrovní produktivity a celkovou pohodou zaměstnanců, nemluvě o lepší výkonnosti a angažovanosti zaměstnanců. Jak zdůrazňuje přelomová zpráva Magnetické pracoviště, kterou sponzorovala společnost Kyocera a kterou představil časopis The Economist Impact, "zaměstnanci chtějí stále více pracovat ve společnostech, které sdílejí jejich hodnoty a starají se o jejich celkovou pohodu". Je to naprosto jasné: efektivita práce a pohoda zaměstnanců jsou vzájemně propojeny. Jsou na sobě vzájemně závislé. Pohoda je hnacím motorem dlouhodobé prosperity podniku. 

Jak filozofie řízení společnosti Kyocera ovlivňuje podnikání

Filozofie Kyocera, která je ztělesněním praktické moudrosti a zásad stanovených jejím zakladatelem a emeritním předsedou Dr. Kazuo Inamorim, formuje každé obchodní rozhodnutí v organizaci, ať už je jakkoli velké nebo malé. Filozofie Kyocera, která byla vyvinuta na základě skutečných životních zkušeností a destilována do jediné věty "Dělat to, co je správné jako lidská bytost", prosazuje závazek spravedlivého řízení a dodržování základních lidských etických zásad a hodnot.

Pod Inamoriho vedením zavedla společnost Kyocera inovativní obchodní koncepce a postupy, jako je například řízení Amoeba a účetní zásady Kyocera, které vycházejí z filozofie Kyocera. Blaho zaměstnanců tak přirozeně tvoří nedílnou součást filozofie řízení společnosti Kyocera.

Co znamená pohoda na pracovišti?

Podle Mezinárodní organizace práce se "pohoda na pracovišti týká všech aspektů pracovního života, od kvality a bezpečnosti fyzického prostředí až po to, jak se pracovníci cítí ve své práci, v pracovním prostředí, v pracovním klimatu a v organizaci práce". 

Základem řízení ve společnosti Kyocera je řada jednoduchých, ale účinných filozofií, které pomáhají všem zaměstnancům cítit se oceňovanými a oprávněnými rozhodovat o své kariérní cestě v rámci organizace. Zde se dozvíte, jak filozofie společnosti Kyocera zajišťuje pohodu na pracovišti:

Budování vztahu důvěry 

Důvěra je základním kamenem úspěšné společnosti a slouží jako základ jejího růstu. Tuto pravdu ilustruje pozoruhodná cesta Dr. Kazua Inamoriho, který začal svůj podnikatelský záměr s malou předměstskou dílnou, která měla skromné finanční prostředky a žádné pozoruhodné reference. To, co však skutečně posunulo společnost Kyocera k jejímu současnému postavení renomované korporace, bylo neocenitelné bohatství v podobě 28 vysoce spolehlivých a důvěryhodných zaměstnanců. Jak si však zpočátku získal jejich důvěru? 

Filozofii řízení společnosti Kyocera lze definovat jako "management založený na propojení lidských myslí." Dr. Kazuo Inamori dal svým zaměstnancům pocit cíle a odpovědnosti a navíc motivoval své manažery, aby si získali důvěru svých zaměstnanců. Na oplátku se mu dostalo neochvějné oddanosti a nasazení, které proměnily společnost Kyocera v prosperující subjekt, jímž je dnes. Důvěra je nezbytná pro fungování jakéhokoli zdravého vztahu a v kontextu pracoviště je klíčová pro pohodu a efektivitu práce.  

A konečně, transparentní řízení je zásadní pro udržení důvěry. Systém společnosti Kyocera "je zcela otevřený všem zaměstnancům, od financí až po sledování výkonnosti, takže neexistuje žádný prostor pro pochybnosti nebo otázky týkající se společnosti". Tímto způsobem se udržuje stabilní úroveň morálky a angažovanosti zaměstnanců a zaměstnanci chápou, jak jejich práce přispívá k celkovému obrazu společnosti. 

Týmová práce na pracovišti  

Ve společnosti Kyocera nelze přehlížet význam týmové práce pro pohodu na pracovišti. Zaměstnanci se řídí zásadou rozšířené rodiny a jsou vedeni k tomu, aby si vážili hlubokého pocitu vzájemné důvěry, který je spojuje jako pevná rodina. Toto silné kamarádství jim umožňuje nejen si jeden druhého vážit, ale také si navzájem poskytovat bezpodmínečnou podporu ve chvílích nouze a poskytovat si útěchu i v osobních záležitostech, což podporuje silnou kulturu pohody. 

Důraz společnosti Kyocera na partnerství dále posiluje smysl pro týmovou práci a její pozitivní dopad na pohodu na pracovišti. Již od počátku existence společnosti je její provoz strukturován kolem skupin spolupracovníků, kteří si hluboce rozumí a důvěřují si. Spíše než dodržování tradiční vertikální hierarchie manažerů a pracovníků podporuje společnost Kyocera laterální partnerství, kdy zaměstnanci spolupracují na dosažení společných cílů a zároveň realizují své individuální cíle.

Filozofie řízení společnosti Kyocera pomáhá vytvářet pracovní prostředí, kde se lidé cítí oceňováni, vyslyšeni a respektováni. Zaměstnanci, které spojuje pocit solidarity a důvěry, jsou nejen produktivnější, ale sdílejí i stejné cíle a poslání, což zvyšuje jejich motivaci. Společnost Kyocera je tak zářným příkladem toho, jak týmová práce a rodinná pracovní kultura významně přispívají k celkové pohodě a úspěchu organizace i jejích zaměstnanců.

Samostatnost na pracovišti 

Důkazy shromážděné ve studii Magnetic Workplace prokázaly, že "když mají zaměstnanci větší samostatnost při rozhodování o své roli - jak je utvářena, kde se práce vykonává a jak se práce propojuje se životem -, má to pozitivní vliv na jejich produktivitu a pohodu."

Společnost Kyocera poskytuje svým zaměstnancům svobodu tím, že se drží své filozofie "Management by All", která podporuje každého člena týmu, aby vyjádřil svůj názor, vyjádřil své obavy a aktivně se podílel na rozhodovacím procesu. Tento otevřený duch zajišťuje zapojení všech zaměstnanců a podporuje širokou účast namísto omezování rozhodování pouze na několik vyvolených.

Tím, že společnost Kyocera poskytuje každému jednotlivci příležitost zapojit se do řízení, vytváří prostředí, ve kterém zaměstnanci nejen nacházejí samostatnost ve své práci, ale také se jim daří jako aktivním přispěvatelům, což podporuje společný závazek k úspěchu a růstu.

Vedení zaměřené na člověka 

Nelze popřít silnou souvislost mezi ziskovostí a zdravými a spokojenými zaměstnanci. Čím dříve si podniky uvědomí, že jejich zaměstnanci nejsou pouze stroje na generování zisku, tím úspěšnější bude jejich organizace. Společnost Kyocera je příkladem tohoto přístupu, protože považuje pohodu za filozofii řízení, nikoli za dočasnou iniciativu. Přidáním lidského přístupu na pracovišti může každá organizace budovat důvěru, posilovat týmovou práci na pracovišti, nabízet samostatnost na pracovišti a udržovat spokojenost zaměstnanců - stačí jen mít pevnou vůli.

people

Filozofie společnosti Kyocera, která klade blahobyt na první místo, je hnacím motorem prosperity.

Soubory cookie a Vaše soukromí

Používáme esenciální soubory cookie, abychom usnadnili a zefektivnili interakce s naším webem, statistické soubory cookie, abychom lépe porozuměli tomu, jak se náš web používá, a marketingové soubory cookie, které vám přizpůsobují reklamu. Předvolby cookie můžete vybrat pomocí níže uvedeného tlačítka „Předvolby“ nebo vybrat „Souhlasím“ a pokračovat se všemi soubory cookie.

Předvolby souborů cookie

Pole je povinné

Používáme cookies, abychom se ujistili, že naše webové stránky fungují správně, nebo příležitostně poskytujeme službu na Vaši žádost (například správu Vašich preferencí cookies). Tyto cookies jsou vždy aktivní, pokud nenastavíte v prohlížeči, aby je blokoval. To může bránit některým částem webu, aby pracovali správně.

Pole je povinné

Tyto soubory cookie nám umožňují měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek.

Pole je povinné

Tyto cookies se ukládají pouze v případě, že s tím souhlasíte. Pomocí marketingových cookies sledujeme, jak kliknete a navštívíte naše webové stránky, abychom Vám ukázali obsah na základě Vašich zájmů a taky personalizovanou reklamu. V současné době tyto cookies nepřijímáte. Pokud je chcete přijímat, zaškrtněte toto políčko.