Změnit jazyk
Změnit zemi

KYOCERA aktuálně: Zabezpečení služeb zákazníkům a přijatá opatření proti coronaviru

08.03.20

Vážení obchodní partneři, dovolte mi Vás jménem společnosti KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o., IČO: 05324165, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9 (dále jen „KYOCERA“) informovat o ochranných opatřeních, která společnost KYOCERA přijala v souvislosti se šířící se nákazou coronavirem označovaným jako SARS CoV-2 nebo COVID-19.

Prosím berte na vědomí, že veškerá níže uvedená ochranná opatření společnost KYOCERA přijala výlučně v zájmu ochrany jejích zaměstnanců a zákazníků. Tato opatření jsou přijata za účelem minimalizace rizik šíření nákazy mezi zaměstnanci a zákazníky společnosti KYOCERA. Společnost KYOCERA je připravena podniknout vše, aby dostála svým závazkům vůči jejím zákazníkům a aby nebyla ohrožena její provozuschopnost. Níže uvedená ochranná opatření jsou zavedena na nezbytně nutnou dobu, přičemž o jejich změnách, popř. zrušení Vás společnost KYOCERA bude informovat.

Společnost KYOCERA zavedla vůči svým zaměstnancům a zákazníkům níže uvedená ochranná opatření s platností a účinností od pondělí 16. března 2020:

  • všichni zaměstnanci společnosti KYOCERA kromě níže uvedených výjimek pracují z domova přes systém VPN;
  • technici společnosti KYOCERA jsou rozděleni do skupin, které se vzájemně nepotkávají a sklad společnosti KYOCERA navštěvují ve vymezeném čase pro jejich skupinu;
  • sklad společnosti KYOCERA funguje bez omezení; v případě nákazy zaměstnance skladu byli určeni náhradní zaměstnanci, kteří by následně sklad řídili, přičemž tito zaměstnanci se se současnými zaměstnanci skladu nepotkávají;
  • recepce společnosti KYOCERA funguje bez omezení, recepční se střídají tak, aby se vzájemně nepotkávaly;
  • veškeré prezentace a schůzky se zákazníky jsou minimalizovány; urgentní schůzky podléhají schválení vedení společnosti KYOCERA;
  • obchodní tým upřednostňuje telefonický kontakt se zákazníky před osobními schůzkami;
  • veškeré interní schůzky v rámci společnosti KYOCERA se ruší, komunikace nadále probíhá elektronickou formou nebo prostřednictvím videokonference; a
  • veškerá interní školení či tréninky zaměstnanců společnosti KYOCERA se ruší.

Doufáme, že Vám výše uvedená opatření nezpůsobí žádné větší komplikace a že Vás v souvislosti se zlepšením celé situace budeme brzy informovat o jejich zrušení.

Dále berte prosím na vědomí, že společnost KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o se v souvislosti se šířící se nákazou coronavirem označovaným jako SARS CoV-2 potýká s nedostatkem některého zboží v důsledku oslabení výrobních a logistických kapacit jejich dodavatelů, a to zejména v Asii.

polečnost je připravena učinit veškeré kroky, aby v maximální možné míře dostála svým závazkům vůči jejím zákazníkům a zabránila případným výpadkům dodávek či poskytovaných služeb. Společnost se bude snažit minimalizovat prodlení s plněním jejích závazků vůči svým zákazníkům, avšak nelze vyloučit, že v některých případech se prodlení nebude možné zcela vyhnout.

Z důvodů výše uvedených tímto společnost žádá o pochopení případného prodlení, o kterém bude společnost své zákazníky informovat ihned, jakmile se o něm dozví.

Děkuji za Vaši trvalou podporu.

S pozdravem,

Ing. Jiří Hubený
Generální ředitel

KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o

Soubory cookie a Vaše soukromí

Používáme esenciální soubory cookie, abychom usnadnili a zefektivnili interakce s naším webem, statistické soubory cookie, abychom lépe porozuměli tomu, jak se náš web používá, a marketingové soubory cookie, které vám přizpůsobují reklamu. Předvolby cookie můžete vybrat pomocí níže uvedeného tlačítka „Předvolby“ nebo vybrat „Souhlasím“ a pokračovat se všemi soubory cookie.

Předvolby souborů cookie

Pole je povinné

Používáme cookies, abychom se ujistili, že naše webové stránky fungují správně, nebo příležitostně poskytujeme službu na Vaši žádost (například správu Vašich preferencí cookies). Tyto cookies jsou vždy aktivní, pokud nenastavíte v prohlížeči, aby je blokoval. To může bránit některým částem webu, aby pracovali správně.

Pole je povinné

Tyto soubory cookie nám umožňují měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek.

Pole je povinné

Tyto cookies se ukládají pouze v případě, že s tím souhlasíte. Pomocí marketingových cookies sledujeme, jak kliknete a navštívíte naše webové stránky, abychom Vám ukázali obsah na základě Vašich zájmů a taky personalizovanou reklamu. V současné době tyto cookies nepřijímáte. Pokud je chcete přijímat, zaškrtněte toto políčko.