Změnit jazyk
Změnit zemi

Kyocera Document Solutions Inc. se připojuje k Responsible Business Alliance

Kyocera Document Solutions Inc. se připojuje k "Responsible Business Alliance", největší průmyslové koalici na světě, která se věnuje udržitelnosti v globálních dodavatelských řetězcích.
03.01.22

Kyocera Document Solutions Inc. (prezident: Hironori Ando) s potěšením oznamuje, že se připojila k Alianci pro odpovědné podnikání (Responsible Business Alliance) se sídlem ve Virginii, USA, (dále jen "RBA") s cílem spolupracovat s globálním dodavatelským řetězcem prostřednictvím společného kodexu chování.

RBA je koalice více než 190 předních společností, které usilují o zlepšení efektivity a bezpečnosti práce, životního prostředí, etiky a systémů řízení v globálních dodavatelských řetězcích. Členové RBA přijímají Kodex chování RBA jako zásady činnosti svých společností a dodavatelů. RBA poskytuje nástroje pro hodnocení provozu a určování souladu s Kodexem, jakož i nástroje pro budování možností souvisejících s Kodexem, které mohou členové používat ve svých vlastních závodech a u svých dodavatelů.

Jako řádný člen RBA společnost Kyocera Document Solutions plně podporuje vizi a poslání RBA:

Vize:
Koalice společností, které usilují o udržitelnou hodnotu pro pracovníky, životní prostředí a podnikání v celém globálním dodavatelském řetězci.

Poslání:
Členové, dodavatelé a zúčastněné strany spolupracují na zlepšování pracovních a environmentálních podmínek a výkonnosti podniku prostřednictvím špičkových norem a postupů.

Společnost Kyocera Document Solutions se zavazuje dodržovat Kodex chování RBA ve své vlastní činnosti a postupně zavádět přístup a nástroje RBA v duchu společných cílů tohoto odvětví.

Společnost Kyocera Document Solutions se rovněž zavazuje postupně uplatňovat Kodex chování RBA u svých dodavatelů prvního stupně, monitorovat jeho uplatňování podle svých nejlepších možností s využitím postupů a nástrojů RBA a povzbuzovat a podporovat své dodavatele, aby činili totéž, a proto vytváří Směrnici pro zadávání zakázek v rámci dodavatelského řetězce CSR založenou na Kodexu chování RBA a sdílí ji se svými dodavateli a spolupracuje jako tým se spolupracovníky na zavádění spravedlivých obchodních pravidel.

Společnost Kyocera Document Solutions, jako člen skupiny Kyocera Corporation, prohlásila, že "bude poskytovat příležitosti pro materiální a intelektuální růst všech našich zaměstnanců a společným úsilím přispívat k rozvoji společnosti a lidstva", což je základním smyslem jejího řízení, a řídí své podnikání na základě filozofie Kyocera - jádra řízení ve skupině Kyocera, které má kritérium "Co je správné dělat jako lidská bytost?". Každodenním uplatňováním Filozofie Kyocera přispíváme k ochraně Země, přírody a zdravému rozvoji společnosti a budujeme vzájemnou důvěru se zainteresovanými stranami. To je náš základní styl udržitelného řízení.

O Responsible Business Alliance

http://www.responsiblebusiness.org/ 

http://www.responsiblebusiness.org/code-of-conduct/ (RBA Etický kodex)

Soubory cookie a Vaše soukromí

Používáme esenciální soubory cookie, abychom usnadnili a zefektivnili interakce s naším webem, statistické soubory cookie, abychom lépe porozuměli tomu, jak se náš web používá, a marketingové soubory cookie, které vám přizpůsobují reklamu. Předvolby cookie můžete vybrat pomocí níže uvedeného tlačítka „Předvolby“ nebo vybrat „Souhlasím“ a pokračovat se všemi soubory cookie.

Předvolby souborů cookie

Pole je povinné

Používáme cookies, abychom se ujistili, že naše webové stránky fungují správně, nebo příležitostně poskytujeme službu na Vaši žádost (například správu Vašich preferencí cookies). Tyto cookies jsou vždy aktivní, pokud nenastavíte v prohlížeči, aby je blokoval. To může bránit některým částem webu, aby pracovali správně.

Pole je povinné

Tyto soubory cookie nám umožňují měřit a zlepšovat výkon našich webových stránek.

Pole je povinné

Tyto cookies se ukládají pouze v případě, že s tím souhlasíte. Pomocí marketingových cookies sledujeme, jak kliknete a navštívíte naše webové stránky, abychom Vám ukázali obsah na základě Vašich zájmů a taky personalizovanou reklamu. V současné době tyto cookies nepřijímáte. Pokud je chcete přijímat, zaškrtněte toto políčko.